Kompanija Hristosa Papadopulosa

Atina, Grčka

 

Opus

 

koncept, koreografija: Christos Papadopoulos
muzika: Johan Sebastian Bach
montaža muzike:Kornilios Selamsis
dizajn svetla: Miltiadis Athanasiou, Christos Papadopoulos
kostimi: Claire Breiswel
igrači: Georgios Kotsifakis, Ioanna Paraskevopoulou, Maria Bregianni, Amalia Kosma

 

 

Performans zasnovan na klasičnoj muzici. Reč “klasična” potiče od latinske reči “classicus” i grčke “klasikos”, i opisuje kompoziciju koja se proizvodi u skladu sa principima i idejama drevne grčke i rimske kulture. Klasična muzika često opisuje “superiorni” oblik muzičke forme (opusa) koji karakteriše stroga struktura i umetnička složenost. Tematski fokus predstave je proučavanje ove strukture i vizuelno prikazivanje na sceni. Glavna namera je istražiti centralne norme instrumentalne muzike i kako se one primenjuju u sasvim drugačijem obliku umetnosti koja je umetnička igra. Telo postaje vizuelna verzija muzičkog instrumenta, a muzička numera postaje fizička numera koja diktira koreografiju. Ponekad telo prati ritmove, ponekad i melodijske linije, ponekad se fokusira samo na jedan muzički instrument, a ponekad i na dva ili više, na način koji nudi novi kod za dešifrovanje muzičke kompozicije. Jedna od glavnih karakteristika klasične muzike jeste da se sastoji od složenih melodija, linija i ritmova koji stvaraju osećaj naracije i rezultiraju našom emotivnom reakcijom. Ipak, komad ne teži razjašnjavanju emotivnog aspekta umetničke muzike i njenog psihološkog uticaja na publiku. Naprotiv, glavni zadatak izvođača je da se odvoje od emotivnog uticaja muzičke kompozicije, da se odupru tendenciji interpretacije muzike i da uzmu u obzir muzičko delo kao sofisticiranu seriju zvukova koji stvaraju harmoničnu logiku. To je zaista pokušaj da istražimo naš automatski odgovor na slušanje muzike.

 

 

Hristos Papadopulos je rođen u Nemeji 1976. godine. Diplomirao je u Školi za novi razvoj umetničke igre (SNDO) Amsterdamske škole umetnosti, na odseku koreografije (2003) i u Dramskoj školi Narodnog pozorišta Grčke (1999). Postdiplomac je Odeljenja za međunarodne i evropske studije (dipl. inž.) Univerziteta Panteion u Atini. Osnivač je kompanije igre Lav i vuk. Njegove kreacije su prikazivane u Kulturnom centru Onazis, Teatru Vidi u Lozani, Teatru de la Vil u Parizu, na scenama i festivalima u Dablinu, Barseloni, Kaljariju, Sofiji, Stokholmu, Basanu del Grapi, Rimu, Darmštadu, Amsterdamu… Kao igrač, učestvovao je u projektima Dimitrisa Papajoanua (“2”, “Nigde”, “Unutra”), Kompaniji igre Noema, Kompaniji igre WEGO, komadima Roberta Stajna, Fotisa Nikolaua, Nataše Zuke, Maruse Karaleke, Saskije van de Hur, Martina van de Drifta, Marijele Nestor, Vase Janakopulu. Podjednako zainteresovan za pozorišne produkcije, u svojstvu kao koreografa i dizajnera pokreta sarađivao je sa brojnim poznatim pozorišnim rediteljima. Bio je član koreografskog tima koji je potpisao ceremoniju otvaranja Evropskih igara u Bakuu (2015), kao i ceremonijama otvaranja i zatvaranja Olimpijskih igara u Atini (2004). Od 2013. sarađuje sa pozorišnom akademijom Atinskog Odeona kao pedagog koreografije, kompozicije i improvizacije. Takođe je vodio radionice tehnike, kompozicije i improvizacije u Atini, Hanji, Solunu, Kopenhagenu.