Kupite ulaznice

Pravo na odustajanje i reklamacije

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da bez navođenja razloga odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada Vam je ulaznica isporučena. Odustankom od ugovora oslobađate se svih obaveza. Vaša izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste nam je poslali. 

Na našu e-mail adresu protocol@belgradedancefestival.com  možete nas kontaktirati kako bi se pokrenuo postupak o odustajanju od kupovine.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, BDF je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Ukoliko ste nakon prijema ulaznice ustanovili da želite da je zamenite za drugu dostupnu ulaznicu iste ili niže cenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate slanjem emaila na adresu: protocol@belgradedancefestival.com i da nam pošaljete Vaš broj računa/otpremnice kao i podatke za koju ulaznicu želite da zamenite prethodno isporučenu.

REKLAMACIJE

Ukoliko nakon kupovine ulaznice vam nije stigao email sa ulaznicom na unetu email adresu, molimo Vas da nas kontaktirate na email: support@labnet.rs 

 

Podaci o firmi: Beogradski festival igre - BFI,
Adresa: Strahinjića Bana 78a, Beograd – Stari Grad
Tel: +381 011 324 74 94
Broj računa 160-525323-66
Matični broj: 17641441
PIB: 104242342
Šifra delatnosti: 9499, delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
e-mail: protocol@belgradedancefestival.com 

 

Program

Kupite ulaznice